Макет на гнездо с млад лешояд вътре ще посреща днес малки и големи посетители в Лапидариума на гърба на Историческия музей. Инсталацията е изработена от русенския скулптор Даниел Кънчев и е част от подготвените в чест на Международния ден на лешояда събития и дейности. 
Те започват в 18.30 ч, като най-интригуващи ще бъдат ателиетата. В тях децата могат да се снимат като египетски лешояд, да изрисуват лицата си, да оцветяват картини, а също и да правят макети на животните, с които се хранят грабливите птици. 
От 20 ч ще бъде показан филмът „Те отлитат“ на пътуващо кино „Натура 2000 на колела“. 40-минутното видео разказва за популацията на лешояда и начина, по който отглежда потомството си.
Едно от българските местообитания на египетските лешояди е природен парк „Русенски Лом“. За съжаление от 13-те гнездящи преди 20 години в парка двойки през 2014 година се стигна само до една птица и се наложи паркът да търси спешни решения за спасяване на вида и задържането му в района. Част от тези усилия бе заселването в специално гнездо в скалите край Нисово на три млади лешояда точно преди година. Регина, Ломеа и Елоди дойдоха от центрове за диви животни в Париж и Виена и бяха първите представители на рода си, поставени в изкуствено гнездо в Източна Европа.