Разбитите улици в местността Хейдук дере ще бъдат засипани с фрезован асфалт, съобщи зам.-кметът Наталия Кръстева на вчерашната сесия. След стартирането на големите улични ремонти в Русе и се осигури първото достатъчно количество материал, ще бъде извършено насипването по пътя, който свързва вилната зона с отсечката Русе-Николово. Това всъщност е и единственият достъп до домовете на живеещите там. 
Преди две години в района беше положена 600 тона трошенокаменна настилка, припомни Кръстева.
Заседанието на общинския съвет, което беше първо след лятната ваканция на съветниците, премина в спокойна обстановка, стегнато, без съществени коментари и изказвания.  
Едно от предложенията, по които се очакваше дискусия - за новите значително повишени цени за ползване на Градския стадион, беше оттеглено предвид проблемите, свързани с тревната настилка.