Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в Русе ще работи на 28 и 29 септември. Той е разположен на улица „Шипка“ 33, а общината приканва всички физически лица, които притежават натрупани в домовете си отпадъци, да се освободят от тях. В пункта ще се приемат лекарства с изтекъл срок на годност, замърсени опаковки, живачни термометри и живак, почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи и реактиви и бояджийски материали.