Със среден добив от 619 кг от декар върви жътвата на царевицата в областта, съобщи директорът на ОД „Земеделие“ - Русе Борислава Братоева. От засетите общо 258 300 декара до момента са прибрани около 15%. 
Много по-нисък в сравнение с миналогодишния е средният добив на слънчоглед. От реколтираните 75% от площите стопаните отчитат едва 213 кг/дка. През миналата година средният добив беше 242 кг слънчоглед от декар.
Засетите с маслодайната култура общо 471 797 декара в Русенско. От тях след падналите през юли-август градушки напълно унищожени са 1343 дка, но върху огромен брой площи има частични поражения, което сваля надолу добивите.
Първата градушка в Сливополско удари 11 800 декара пшеница, 12 300 дка слънчоглед, 5300 дка царевица, 5000 дка рапица. Втората в началото на юли нанесе поражения върху близо 50 хил. декара в цялата област, но най-вече в Две могили. В ход вече е и есенната сеитба, като до този момент с рапица са засети над 68 хил. декара. Върху 135 хил. дка е извършена дълбока оран.