Стартирали са специализираните теренни проверки на физически блокове (ФБл) с оглед обновяване на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). Основна цел на проверката е да установи дали съответните площи отговарят на условията за подпомагане.
Проверките касаят и определяне/актуализиране на границите на физическите блокове, както и техния начин на трайно ползване. Те могат да се извършват и без присъствието на земеделските стопани, в случаи когато по обективни причини не е бил осъществен контакт със земеделския стопанин или когато, въпреки че е информиран, не присъства по време на проверката по график.
Списъците с физически блокове, определени за проверка, индикативните графици за проверка, както и всяка друга информация от значение за провеждането на теренните проверки вече са публикувани на интернет страницата ОД „Земеделие“ - Русе. През миналата седмица са обработени 95 блока в община Сливо поле, а тази кампания продължава с блоковете в Борово, Ветово, Русе и Бяла. Проверките трябва да приключат до 6 октомври.
В резултат на данните от извършените теренни проверки и предстоящата дешифрация на новото самолетно заснемане, ще бъде определен обхватът на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2017 г.