Инспектори по приходите започват проверка на 34 фирми от региона за скрито разпределение на печалби, съобщиха от НАП-Русе. И това ще бъде само първата вълна от компании, нарочени за ревизия, очаква се броят им да нарасне значително в близките месеци. Те са част от хиляди юридически лица в цялата страна, за които данните от счетоводните баланси сочат, че разполагат продължително с голяма сума пари в брой. По време на инспекциите ще се изследва дали търговските дружества и нестопанските организации не са извършили скрито разпределение на печалба. 
Според данните, които сами са подали в НАП, 1289 от фирмите в страната имат в касите си по над 1 милион лева в брой, а над 10 000 имат налични пари в брой над 100 000 лв. Съмненията на ревизорите са, че като декларират голяма сума пари в кеш, фирмите избягват плащането на корпоративни данъци и данък върху дивидентите. В най-масовия случай става въпрос за чисто счетоводно изписване на средства от касата в полза на съдружници и свързани с тях лица за разходи, които не са свързани с дейността на дружеството - например, скъпи командировки до екзотични държави, ползване на чужди активи за лични нужди на акционерите и т.н.
Подозренията на данъчните се засилват и от факта, че в момента съществува забрана за разплащания в брой над 10 000 лв. Ако при проверките бъдат открити данъчни и осигурителни нарушения, ще започнат ревизии, за да бъдат установени неплатените данъци и осигурителни вноски за последните пет години, предупреждават от НАП. Междувременно фирмите, които са извършили скрито разпределение на печалби, могат да уведомят НАП и да поискат разрешение за подаване на коригиращи декларации, като обложат с данък недекларираните дивиденти, допълват от приходното ведомство.