Близо 2000 декара от Държавния поземлен фонд ще бъдат предложени на втора тръжна сесия за отдаване под наем или аренда, става ясно от заповед на директора на ОД „Земеделие“ Борислава Братоева. Оферти ще се приемат всеки работен ден до 25 септември, а самият търг ще се проведе на 26 септември от 10 часа в сградата на дирекцията.
За отглеждане на едногодишни култури за срок от 5 години се предлагат 751 декара, огромната част от които в землището на Сваленик (594 дка). За 1 година ще могат да се наемат 1206 дка в района на Образцов чифлик, допреди няколко години стопанисвани от Института по земеделие и семезнание. За тях все още текат съдебни дела, затова държавата ги отдава за по-къс срок. За наемане се предлагат 7 декара съществуващи трайни насаждения и още 43 дка за създаване и отглеждане на трайни насаждения.
На първата тръжна сесия през август държавата пласира около 16 хил. дка, като в доста землища наддаването избута рентите над нивото от 100 лева годишно.