С първа копка и традиционно плисване на менче с вода стартира и дългоочакваната рехабилитация на Парка на младежта. Ремонтните дейности обхващат входа на Розариума, алеята и арката до спортния комплекс, а до края на 2018 година се очаква този район изцяло да промени облика си. 
Съществуващата настилка на алеите ще се подмени с нова от клинкерни блокчета, а амортизираните паркови насаждения ще бъдат сменени. Предвижда се изграждане на фитнес площадка, детски площадки и ново алейно осветление и видеонаблюдение, обясни главният архитект Живка Бучуковска.
В проекта е включена и алеята до плувния комплекс, която ще бъде ремонтирана и оформена като площ за открити експозиции. Там ще има и площадка с панорамна гледка към реката.