Задължителните медицински прегледи за учителите, които предизвикаха много негативни реакции най-вероятно ще отпаднат. Министерство на здравеопазването е предприело изменение на Наредбата за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, стана ясно вчера.
Първите протести срещу това недомислие на здравното министерство тръгнаха от Русе, като това стана след като през лятото от Регионалното управление на образованието напомниха на училищата да съставят списъци за прегледите и да не чакат последния момент - 30 септември. Това подпали искрата на ропота, който премина в открито негодувание, достигнало и до Министерството на образованието. Министър Красимир Вълчев веднага реагира, като замрази действието на наредбата и сигнализира здравното ведомство, което е и автор на документа с изискването. 
„В Наредбата са посочени тежки заболявания, за някои от тях периодът на развиване е различен. Обвързването му с фиксирани срокове нецелесъобразно. Това е и причината МЗ да предприеме промени в Наредбата“, стана ясно вчера. 
От здравното министерство предлагат да отпадне периодичността на прегледите, както и срокът за тяхното провеждане. В проекта за изменение се предвижда работодателят да може да решава самостоятелно нужни ли са медицински прегледи и какви. МЗ ще промени и названието на документа: „Наредба номер 4 за определяне заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжността на педагогически специалист“. Проектът ще бъде изпратен и до МОН за спешно съгласуване.
Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование лице, страдащо от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, не може да заема длъжност на педагогически специалист. Прегледите, които трябваше да минат педагозите според спряната наредба, трябваше да бъдат в тубдиспансери и в психодиспансери.