Владиката Наум награди с грамоти основни дарители, допринесли храмът „Всех Святих“ да бъде издигнат и благоукрасен. 
Галин Григоров, областен управител
Пламен Стоилов, кмет на Русе
ставрофорен иконом Минко Казаков
Божидар Йотов
родствениците на Теодорин Патриков
Пламен Бобоков
Атанас Бобоков
родствениците на Гено Генов
Богомил Димитров
Александър Чакмаков
Здравка Бърдарова
Никола Стоянов
Емил Кирчев
Йордан Симеонов
Илиян Пенев
Виктор Епщайн
Румянка Стойчева
Снежанка Стойчева
Валери Иванов
Весела Акабалиева
Георги Демирев
Меглена Плугчиева
Диана Иванова
Пламен Бешев

Това са имената, обявени в този ред от митрополита в неговото слово, произнесено вчера в храма, а скоро след това и публикувано на страницата на владиката във Фейсбук. Прави вчепатление, че в този списък липсва името на архитект Тончо Тончев, който допринесе немалко не само за архитектурния план на храма, но и за цялостния градеж, като направи и ред конкретни дарения.