Конкурс под наслов „Сърцето обича“ организира Специализирана болница за активно лечение „Медика кор“ по повод Световния ден на сърцето - 29 септември.
Желаещите могат да участват в три направления в конкурса - литературна творба, приложно изкуство и изобразително изкуство в срок до 29 септември, като изпратят творбите си на адрес: гр. Русе, ул. „Рига“ 35, СБАЛК „Медика Кор“. Произведенията ще бъдат оценявани от жури, съставено от графичен дизайнер, журналист и кардиолог.
Всички участници в конкурса ще бъдат поканени на лекция за превенцията на сърдечните заболявания през есента на 10 октомври в кафе-библиотека „Буда Хаус“, където ще бъдат връчени наградите на първите трима във всяка от конкурсните категории.