Пореден клиент на „Уникредит Булбанк“ АД се пребори в съда да му бъдат върнати надвзети пари по лихви. 
Т.Р. взела 36 000 евро кредит през 2006 г и започнала да го изплаща. Изведнъж при формирането на лихвения процент банката включила в него компонент „премия“, който не бил предвиден в договора. 
Жената изчислила, че между 1 юни 2014 г. и 23 декември 2015 г. е надплатила 3985,92 лева. Тя завела дело първо в Районния съд, който се произнесъл в нейна полза с решение от 9 ноември 2016 г. Първоинстанционните магистрати били категорични, че тази сума трябва да бъде върната на жената, която трябва да получи върху нея и законната лихва, смятана от датата на подаването на иска. 
Недоволни от резултата, от „Уникредит Булбанк“ подали жалба в Окръжния съд. Той обаче преценил, че в Районния съвсем правилно са сметнали, че парите трябва да бъдат върнати на клиентката. 
Според окръжните магистрати „банката необосновано, в нарушения на принципа на добросъвестността“ е променила лихвата. Липсата на възможност получателят на кредит да направи същото пък значи неравновесие между правата и задълженията на търговеца и потребителя и поставя втория в неравноправно положение, заключили още те. 
Не за пръв път клиент на „Уникредит Булбанк“ си иска чрез съда надвзети лихви. Вече няколко такива случая стигат до магистратите, които често се произнасят в полза на клиентите.