Спор за пари между русенския туроператор „Динатурс“ ЕООД и столичния превозвач „София Бус“ ООД приключи в Районния съд в полза на русенци. На 13 май 2014 г. двете дружества сключили договор, спорeд който „Динатурс“ трябва да представя дейността на автобусната фирма и да продава нейни билети срещу комисиона. Парите от продажбите трябвало да се отчитат ежеседмично. 
Между 30 септември и 22 декември 2015 г. туроператорът отчел пред контрагента си продажби за 3301,42 лева, но не превел парите, пише в исковата си молба софийската фирма. Адвокатът й обяснява още, че тя се е снабдила със заповед за изпълнение, но от „Динатурс“ възразили срещу нея. Това станало причина „София Бус“ да поиска от съда да потвърди съществуването на вземането. 
Другото дружество обаче също не стояло със скръстени ръце и в срок дало своите обяснения в отговора си на исковата молба. Според неговите юристи договор със „София Бус“ с описаните от тях условия действително съществува, но в нарушение на клаузите му от дружеството не са предоставили кочан с билети с посочен превозвач. Заплащането от пътниците е извършвано срещу „резервационен талон“, в който превозвачът не е посочен. Впоследствие от „Динатурс“ научили, че услугата е извършвана не от „София Бус“, а от друга фирма и затова не платили сумата. 
Тъй като доказателствата били в полза на тази теза, съдът я приел за истина и се произнесъл в полза на „Динатурс“. Ако решението влезе в сила, на тях няма да им се наложи да плащат спорните пари.