11 преподаватели по математика и по информационни технологии се търсят в училищата в Русенска област. Също толкова свободни места са обявени в различни училища за учители, които да работят с така наречените „групи за целодневна организация на учебния процес“ - иначе казано, за занималните. Общо засега в учебните заведения в областта са обявени 77 вакантни позиции за педагогически специалисти. Бройката не е стряскаща, но е съпоставима като съотношение с националните параметри /около 3000 свободни учителски места в близо 2600-те учебни заведения в страната/. Трябва обаче да се вземе под внимание фактът, че обявите за работа на сайта на Регионалното управление на образованието се увеличават ежедневно. 
На второ място след преподавателите математици и информатици и на педагозите за занималните идва бройката на търсените преподаватели по английски език. За училищата в Русе и областта в момента са останали свободни 8 места. Учители, които да преподават езика на Елизабет Втора, се търсят в Русе, Бяла, Николово и дори в Полско Косово. Също толкова са и бройките на недостигащите начални учители. Осем са и търсените детски учители в Русе и в някои села като Ново село, Николово, Баниска. Този дефицит изглежда малко странен, тъй като точно специалностите начална и предучилищна педагогика в Русенския университет са едни от харесваните и избираните от студентите, а заедно с това и едни от доказалите се като добра подготовка. Дали младежите и девойките с дипломи не избират да работят това, което са учили, е въпрос, който може би е добре да намери отговор - а след това и да се внесат корекции в мотивацията на младите хора. 
Като една друга дефицитна учителска специалност се оформя тази на учителя по физическо възпитание и спорт - в момента училищата в областта се нуждаят от шестима такива преподаватели. Не толкова търсени са учителите по български език и литература - свободни в момента са само 4 бройки /двете са в русенски гимназии/. По 4 са търсените учители по музика и изобразително изкуство, пак толкова учители по практика се издирват за четири професионални гимназии. Някои от училищата си търсят и преподаватели за специфични предмети - по икономика и растениевъдство в ПГ по селско стопанство в Две могили, например, по конкретни спортни дисциплини в Спортното училище. 
Всъщност, ако се обърне внимание на това колко преглеждания има всяка от обявите, ще стане ясно, че очевидно учители има предостатъчно. По 110, 141, 179 пъти са преглеждани от потенциални кандидати възможностите за работа в училище. Засега с 344 отваряния „води“ свободното място за учител в детска градина „Приказен свят“ в Николово. След него с 270 прочита се нарежда обява за „учител в ПИГ“ в една от централните русенски гимназии. За непосветените ще поясним, че „ПИГ“ е нова абревиатура на просветното министерство, която означава „полуинтернатна група“, тоест, занималня. На трето място се класира със 192 преглеждания обявата за едно учителско място в Строителната гимназия.