Навлизането на модерните търговски формати спомага за развитието на местното производство, тъй като предлага на практика огромен пазар за доставчиците, като в същото време ги насърчава да внедряват международни стандарти и да стават все по-конкурентни. Периодичните атаки към модерните търговски формати не се базират на факти, а по-скоро обслужват частни интереси и целят да донесат краткосрочни политически ползи на определени лица, сочи изследване на Института за пазарна икономика.
През последното десетилетие броят на обектите и оборотът на фирмите за модерна търговия в България расте. Въпреки това тази тенденция няма почти никакъв ефект върху традиционната търговия. Оборотите в традиционната търговия остават де факто непроменени между 2012 и 2015 г., а при специализираните магазини дори се наблюдава ръст.
Често срещана теза е, че навлизането на модерните формати вреди на местните производители, тъй като веригите предлагат предимно вносни стоки.
Реално обаче продуктите от български доставчици съставляват приблизително 60-70% от общия обем на продаваните в магазините на търговските вериги. Нещо повече, мнозинството модерни търговски формати изграждат дългосрочни отношения са местни доставчици - фермери, млеко- и месопреработватели и др.
По този начин положителните ефекти върху българските производители от работата им с модерните търговски формати се простират далеч отвъд пласмента. При доставките се елиминират прекупвачите, като в същото време се повишава качеството на продукцията.
Търговските вериги извършват сериозни инвестиции в страната - към края на 2015 г. преките чуждестранни инвестиции в търговията на дребно са 2,6 милиарда лева или 5,8% от всички направени дотогава в България.
Същевременно големите търговски вериги помагат за повишаването на събираемостта на данъците, деклариране на сделките с бързооборотни стоки и спазване на трудовото и осигурителното право. По приблизителни оценки, за 2015 г. те са внесли ДДС на стойност около 1,4 милиарда лева и данъци върху труда на стойност около 170 милиона лева.
Един от митовете около модерните търговски формати е този за масовите фалити на малки магазини и загуба на работни места. Всъщност статистиката показва, че между 2005 и 2015 г. заетите в търговията на дребно нарастват с около 12%.
Освен това търговските вериги предлагат чувствително по-високи заплати на своите служители - средната брутна месечна заплата в тях е била 976 лева през 2015 г. или над два пъти по-висока от тази (449 лева) в най-малките фирми с до 9 заети,
Трудът в най-големите фирми в сектора е и много по-производителен - ако средната годишна добавена стойност на един служител при тях е 22,2 хиляди лева, то при малките фирми тя е едва 5,1 хил. лв.