161 лева рента на декар е абсолютният рекорд, постигнат на търга за отдаване на ниви от Държавния поземлен фонд, протоколите от който вече са публикувани от Областна дирекция „Земеделие“. Фантастичната оферта е подадена за 4 сравнително малки парцела в землището на Обретеник от физическо лице. Щедростта му изглежда прекомерна, но явно не е без основание, тъй като за терените около това русенско селце се е разгърнало сериозно наддаване. Едноличен търговец е оферирал 101 лв./дка за всички парцели, които са 79 за общо 506 дка, това предложение е надцакано от местната кооперация със 142 лв./дка. За 4 ниви обаче и това се оказва недостатъчно и победителят печели със 161 лв.
Случаят в Обретеник е по-скоро изключение, но в повечето землища имаше наддаване между 3-4 производителя и най-добрите оферти бяха с поне 50% както над минимално определените от държавата цени, така и над пазарните, заплащани на частните собственици. В Община Борово стартовата цена бе 55 лева, но предложенията достигнаха 87 лева на декар в Горно Абланово и 75 лв. за Волово. В подреждането по максимално достигната цена следват Екзарх Йосиф (67 лева), Батин (66), Борово (60), а най-малко ще се плаща за държавните ниви в Брестовица - по 56 лева, с 1 лев над минамално определената цена.
В община Бяла минималната цена бе 65 лева за декар, но кандидати не липсваха. Най-скъпо се пласираха парцелите около Босилковци и Пейчиново - по 92 лева. В другите землища: Полско Косово (81), Бяла (72), Копривец (68), Бистренци (66) и Дряновец (65).
В община Иваново за земите в Щръклево, Кошов и Церовец бе достигната цена 83 лв./дка, Божичен (82), Нисово (81), Червен (80). В Иваново най-добрата оферта бе за 78 лв./дка, в Табачка - 75,1 Тръстеник - 76, Красен - 65, Пиргово - 57, Мечка - 56.
В община Русе началната цена бе 60 лв./дка и тук-там офертите преминаха 100 лв./дка - за землището на Ястребово бяха предложени 105 лв., а в Мартен - 101. За землищата на Червена вода и Семерджиево най-високите предложения бяха за 96 лв./дка, за Николово - 91, Просена - 86, Ново село и Бъзън - 85, Хотанца - 81, Тетово - 88, Долно Абланово - 75. За Русе и Басарбово фермерите бяха най-малко щедри и не дадоха над 65 лв./дка.
Очаквано най-сериозни ренти държавата ще получи за нивите си в община Сливо поле, които се смятат за най-плодородни в областта. Тук почти нямаше землище, в което да няма оферти за над 100 лв./дка. 129 лева бяха предложени в Кошарна, 127 лева - в Сливо поле, 126 - в Борисово, 122 - в Малко Враново. В Стамболово най-добрата оферта бе за 115 лева, в Голямо Враново - 113, Бръшлян, Юделник и Черешово - 102. Само рентите за земите около Ряхово не успяха да достигнат трицифрено число и останаха на ниво 91 лв.
В община Ценово най-малко щедри бяха офертите за Пиперково - 73 лв./дка. За другите землища офертите бяха доста по-нагоре - 83 лева в Караманово, 88 лв. в Беляново и Джулюница, 91 в Новград, 96 в Кривина, 99 в Белцов и Ценово. 
Победителите на търговете за ниви във Ветово оферираха от 85 лв./дка в Писанец до 56 лв./дка в Глоджево. В Сеново и Смирненски бяха достигнати 69 лева, Ветово - 76, а Кривня - 66 лв./дка.
В община Две могили бяха регистрирани доста големи разлики в офертите между отделните землища - от 101 лв. за Чилнов до едва 56 лв. в Могилино. За Две могили максималната цена бе 76 лв., за Батишница и Широково - 75, Бъзовец и Каран Върбовка - 69, Кацелово - 66, Острица - 57.
В търговете за 16 657 декара държавна земя участваха 110 земеделски производители от областта. Тъй като по-голямата част от земята се отдаваше за период от 5 години, интересът бе голям и наддаването трябваше да се проведе в три дни, за да могат да се отворят и прочетат всички оферти. По-дългият срок обяснява и доста добрите предложени цени, тъй като фермерите си гарантират земята за следващите 5 години. От друга страна обаче и мнозина частни собственици сключват договори с арендатори и кооперации за срокове 5, че и 10 години, но на тях такива ренти не се предлагат. Масово за земята в Русенско се плащат по 55-65 лева годишно, колкото държавата използва за стартова цена в търговете. И получава доста повече.