62 920 лева отпуска общинската фондация „Русе - град на свободния дух“ за девет проекта, които са класирани в конкурса „Знание и растеж“, провеждан с подкрепата на фондация „Еконт“. Одобрените от комисия с председател зам.-кмета Страхил Карапчански идеи са свързани с наука, образование, нови технологии и история. Тя е селектирала 9-те печеливши проекта, а други седем, също депозирани в тази конкурсна сесия от различни организации, са били отхвърлени. 
Най-солидната сума - 23 158 лева, е заслужил проектът на Академичен клуб „Четири колела“ на Русенския университет с енигматичното название „INNOTRANS“. Най-скромната сума от 1000 лева също е за проект на РУ - ще я получи спортно-туристическото и природозащитното дружество „Академик“ за приносната идея „Многовековната история на България в събитийния календар на туристическо дружество „Академик“ - Русе“. Университетът има още една класирана за финансова подкрепа идея. Тя е формулирана като „Използване на иновативни технологии за създаване на приложения с виртуална и добавена реалност за визуализация и популяризиране на културно-историческо наследство“ и получава 7150 лева, макар че силно напомня и почти дублира трансграничен проект на РУ.
Останалите печеливши проекти са на две училища, едно читалище, библиотека, едно сдружение и една фондация.