Стартира петото издание на традиционните вече Годишни награди на община Русе в сферата на туризма „Дунавски Лимес“. В момента се набират предложения, като право на участие имат всички места за настаняване, заведения за хранене и развлечение, сдружения и институции, провеждащи събития, свързани с туризма, и туристически агенции и туроператорски фирми, опериращи на територията на община Русе.
Ще бъдат определени победители в три категории - „Любимо заведение“, „Места за настаняване на база най-висока заетост на легловата база от клас „А“ и клас „Б“ и „Най-оригинален туристически продукт за град Русе“.
За по-голяма обективност на конкурса класирането в категориите „Любимо заведение“ и „Най-оригинален туристически продукт“ ще бъде направено чрез онлайн анкета, като жителите и гостите на Русе ще могат да гласуват в сайта на общината. Отличените места за настаняване ще бъдат избрани на база официална справка за внесения туристически данък и за заетостта на легловата база за периода от една календарна година.