Бурни дебати се разгоряха на 33-ото заседание на общинския съвет в Ценово. Съветниците отказаха да одобрят предложението за увеличение на местните данъци и таксите за услуги. Мотивите им са свързани с ниските доходи на населението и високия процент безработица. Така жителите на общината ще продължат да заплащат минималните ставки на налозите, например за къща с 2 декара двор данък сгради ще продължи да е 6-8 лева, а за автомобил среден клас около 20 лева. 
Запазват се маломерните и слетите паралелки в училищата, като за дофинансиране на училища и детски градини догодина ще са нужни 130 000 лева от общинския бюджет.