Русе попада на девето място в класацията на общините с най-добри финансови показатели и така се нарежда сред отличниците. Според анализа на финансовото министерство крайдунавският град е и сред общините, формиращи най-голям излишък по бюджета си за второто тримесечие на 2017-а редом със Столична община, Пловдив, Варна, Ямбол и Бургас. Русе се нарежда и сред общините, които отчитат най-голямо намаление в размера на задълженията за разходи спрямо края на 2016 година. Комплексният анализ на показателите на общините включва данни за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност, просрочени задължения, поети ангажименти и задължения за разходи през посочения период. 
А иначе финансовото министерство предлага по-строги мерки срещу харчовете на общините, като поправките в закона за публичните финанси вече са предложени за публично обсъждане. Промените ще засегнат най-вече съставянето и изменението на общинските бюджети. Предвижда се общините да не могат да правят нови задължения, ако са заложили по-високи приходи в бюджета си, но не могат да ги изпълнят. По този начин ще се спре порочната практика да се трупат непосилно големи задължения на общинската хазна. Друго предложение е да се ограничат безлихвените заеми за общини, чиито сметки са на минус. Подобна помощ от държавата вече ще се дава еднократно. Досега общините връщаха държавната субсидия по определено перо, ако не можеха да усвоят средствата. С промените в закона за публичните финанси се разрешава на местните власти да предвидят сумата за нови проекти през следващия бюджетен период. Очаква се управителният съвет на Националното сдружение на общините в Република България да излезе със становище на заседанието си на 20 септември.