Община Русе ще продължи изпълнението на двете социални услуги личен асистент и домашен помощник. В момента 117 души са наети като лични асистенти, като те се грижат за 212 души, от които 19 деца. Домашните помощници са 20 и обгрижват 60 човека. Над 50 нуждаещи се пък ползват услуги от двама рехабилитатори, две медицински сестри и двама психолози. Предоставянето на услугите ще продължи, след като Агенцията за социално подпомагане одобри утвърдените разходи и общината сключи споразумение с агенцията.
Наетите лица и потребителите по двете услуги няма да кандидатстват отново, тъй като вече са били одобрени, обясни шефката на общинската дирекция „Здравни и социални дейности“ Мариела Личева. 
Община Русе изпълнява проект „Независим живот в звено за услуги в домашна среда“ от 16 декември 2015 година. Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ е 874 998,80 лева, а срокът за реализация на дейностите по проекта е 22 месеца. Потребителите получават услуги в домашна среда за период от 18 месеца - от 16 май 2016 до 15 октомври тази година.