6244 са безработните в областта, регистрирани в бюрата по труда в Русе, Бяла и Ветово към края на юли, гласи справката от Регионалната дирекция по заетостта. Работа са си намерили 432 души, записани на борсата. Равнището на безработица за областта е 6,1%, колкото и през юни, за страната то е 6,7 на сто. Начело в тъжната статистика с най-голям процент безработни продължава да e Ветово - 29,5%, най-малък е относителният дял на хората без работа в Русе: 3,1%, при все че самите безработни в областния център са почти два пъти повече от тези във Ветово - 2524 русенци срещу 1201 ветовчани.