Локален разлив на гудрон на старото сметище на Русе разтревожи хората, които живеят в съседните къщи. Фирмата, ангажирана с проекта за рекултивация и закриване на депото, реагира светкавично и още от сутринта започна отстраняването на изтеклия нефтопродукт.
Тревогите на живеещите около сметището са свързани със спомена от юли 2014 г., когато пътят бе почернял от разтеклия се гудрон. Миризмата бе непоносима, а районът непроходим. Няколко месеца по-късно започна изпълнение на проекта за рекултивация и закриване на старото депо.
От фирмата изпълнител обясниха, че подобни локални разливи не са изключени, тъй като все още проектът не е приключил. В случая става дума за участък от 5-6 квадрата, които ще бъдат обработени според технологията за борба с гудроновите замърсявания.
„Замърсяването ще бъде изгребано и източникът ще бъде обработен със скална маса и неутрализиран с варова пепелина. Към момента по проекта основните депа са консервирани, ликвидирани, обработени, и неутрализирани. Има допълнителни охранителни стени с превантивна мярка да не се допуска при аварийна ситуация излизане на някакви замърсявания. Процесите по изтичане на гудрон видимо са затихнали и не бива гражданите да се притесняват. Ние като изпълнител имаме петгодишен гаранционен срок, в който всички такива евентуално нови локални замърсявания ще бъдат отстранени. Нашият екип е на разположение и водим наблюдения върху тялото на сметището, което вече е култивирано“, обясни представителят на фирмата Петър Петров.
На депото са складирани около 7000 тона гудрон, но количеството е ориентировъчно, тъй като в годините няма конкретна информация за изхвърлянето на този вид отпадъци. „Няма как да се сондира в самите езера и да се каже точно количеството на гудрона, а и неговата консистенция и свойства са различни примерно от водата, за да може да се сондира“, обясни гл.инспектор в общински отдел „Екология“ Василена Николова.
По проекта за закриване на старото депо вече е приключена техническата рекултивация и първата година от биологичната рекултивация, като е извършено затревяване и залесяване на обекта. Изпълнени са всички рекултивационни пластове, предвидените дренажни канавки, изградена е инсталация за събиране и изгаряне на сметищен газ. Проектът е на стойност над 22 млн.лв. и трябва да приключи в края на 2019 година.              У