Нов кораб ще маркира плавателния път по Дунав, а друг ще подпомага проучванията на реката. Девет автоматични хидрометеорологични станции пък ще следят ситуацията в трите най-критични участъка на реката. Всичко това ще стане до 2020 година с европейски пари. 
Корабът за маркиране на плавателния път ще бъде купен до една година от българският участник в трансграничния проект - Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. Договорът вече е сключен, цената на специфичния съд е 5 150 000 лева без ДДС. Строежът му тепърва предстои и трябва да завърши до 12 месеца. Поставените от него шамандури не само ще сочат границите на фарватера, но и ще ограждат препятствия, критични участъци и др, с което ще помагат и за обновяване на електронно-навигационните карти.