32 са екипите от представители на различни институции, които ще издирват в Русенска област деца, които не посещават училище. Това съобщи за „Утро“ началникът на Регионалното управление на образованието Димитър Райнов. Екипите са сформирани още в средата на август, каквото беше изискването, уточни Райнов. Всяка от групите се състои от по 12-13 човека - по един представител на РУО, на съответната община, МВР, социалните служби и учебните заведения - училища и детски градини в района, където ще действа екипът. Девет от екипите ще работят в Русе. 
Най-вероятно посещенията по домовете на децата, които подлежат, но не посещават детска градина или училище, ще започнат през втората половина на септември, каза Димитър Райнов. Колко са момичетата и момчетата, които се издирват, ще стане ясно, когато бъдат готови данните от детските градини с приетите и записани деца, а също и записаните ученици, и те се съпоставят с данните от системата ГРАО невръстни жители на Русе и общините в областта. Тогава ще се откроят и разминаванията и ще стане ясно колко момичета и момчета трябва да бъдат издирени, каза Райнов. След това групите ще тръгнат да издирват децата по адреси и да разговарят с близките им, за да ги увещават да ги пратят на училище. 
Проблемът, който най-вероятно ще възникне тогава, ще бъде не само и не толкова с „неприбраните“ в училище и в детските градини деца, а с тези, които просто ги няма тук, коментира просветният началник. Според него със сигурност на много от адресите никой няма да отваря вратите на жилищата, защото семействата заедно с децата са или в чужбина, или в други градове, където са се изселили в търсене на по-сносен живот. Тези деца ги няма - а когато родителите им са ги взели със себе си, ползвайки се от правото си на европейски граждани да се придвижват свободно, те не са и длъжни да уведомяват институциите дали и къде ходят на училище малки русенци, които фигурират в регистрите в родните си места, но само с име и под ЕГН.