Горящи бали слама, отпадъци и селскостопанска продукция са задушили Русе на 20 август. До този извод е стигнала екоинспекцията след проверка по подадените многобройни сигнали за миризма на изгоряла пластмаса, гуми и кабели. От отровите във въздуха са се оплакали жители на кварталите „Здравец“ и „Възраждане“, имало е обаждания и от центъра на града. 
Според екоинспекцията предприятията в Източната промишлена зона не носят вина за поредното обгазяване на града. Там не са открити нарушения или площадки за изгаряне на каквито и да било боклуци. Затова служителите на РИОСВ отишли в землището на град Мартен, където видели пожар, в който горели сено и отпадъци. В средата на август там пламнаха складове, а пожарникарите с часове се бориха да потушат пламъците и да попречат на разпространението на пожара. Впоследствие дежуриха няколко дни, за да могат да реагират веднага, ако той отново лумне. 
Действията им имаха резултат, но през следващите дни се появи силен вятър, от който пожарът отново се е разразил, а димът и миризмата са стигнали до Русе. Според екоинспекцията няма превишения на пределно допустимите концентрации на следените от тях химически замърсители, но има завишаване на свързаните с горене.