Общината пуска под наем няколко апетитни имота, сред които и офиси на първия и втория етаж в сградата с часовника на ул. „Райко Даскалов“ 2. Там доскоро се помещаваше офисът на Сметната палата, който неотдавна бе преместен в помещения на „Пиротска“. Предстои да бъде организиран публичен търг с явно наддаване или публично оповестен конкурс, а началната наемна цена ще се определи съгласно общинската наредба и ще бъде съобразена с площта и предназначението на обекта.
Наематели ще се търсят също за хижа в лесопарка Липник, за механа „6 без 10“, както и за няколко павилиона, магазини и заведения в центъра и по кварталите.