Д-р Мариета Радулова е от Велико Търново. През 1993 година завършва Медицинския университет в Плевен, след което започва работа в болницата в Дряново. След това се прехвърля в МБАЛ „Стефан Черкезов“ във Велико Търново, а 10 години по-късно става медицински представител на чуждестранни фармацевтични компании. През 2015 година придобива специалност „Образна диагностика“, след което става управител на Самостоятелна медицинска диагностична лаборатория „Скен диагностик“ ЕООД към УМБАЛ „Медика“.

- Д-р Радулова, какво представлява образната диагностика?
- Това е един обширен дял в медицината, който се занимава с патологията във всички специалности, като чрез него се предоставя възможност за диагностициране на болести, за проследяването им или за инвазивно лечение.
- Каква техника използвате в СМДЛ „Скен диагностик“?
- На първо място са двата ни скенера, както и рентгеноскопичен и рентгенографичен апарат, ехограф и SR система, която обработва образите дигитално, а резултатите са дават на пациентите на диск. Така информацията се съхранява дълго и хората могат да си ги разгледат дори и на компютър вкъщи.
- С какви заболявания идват русенци за изследване на скенер?
- Основно за изследване на корем и малък таз, на бели дробове, главен мозък. Със скенер може да се изследват още шийни, гръдни, поясни прешлени, както и тазобедрени и коленни стави.
- Какви по-специфични болести сте открили на скенер за тези 2 години, откакто сте в „Медика“.
- Патологията е много разнообразна, но прави впечатление, че онкологичните заболявания нарастват, особено туморите на мозъка, червата, стомаха, белите дробове, на малкия таз при жените. Много често някои от тези карциноми откриваме случайно при изследване на други органи.
- Как процедирате, когато откриете рак на някой орган?
- Ако пациентът е насочен от лекар специалист, ние се свързваме с него. Ако той е дошъл за изследване при нас в свободен прием, го насочваме към друго лечебно заведение за операция. Много е важно да кажа, че нашият екип говори с пациентите и близките им и им обяснява какво е заболяването и къде може да отиде за качествено лечение.
- Случвало ли се е пациент да бъде изпратен от лекар за едно изследване, а да се открие друго заболяване?
- Да, и то много често. При това положение ние правим допълнителни изследвания на скенер, ехограф или рентген и установяваме какво е допълнителното заболяване. Като пример мога да посоча човек, изпратен със съмнения за пневмония, с кашлица, а при изследването се открива карцином на белия дроб. Съответно ние го пращаме за бронхоскопия в Тубдиспансера и там колегите поемат пациента и му назначават схема за лечение. 
Много пациенти, които идват за свободен прием, искат да изследваме цялото им тяло, за да видят на какво дередже са. Това обаче не може да стане, защото в него има различни обекти с различни центражи и не можем да изследваме всички. Затова наблягаме само на отделните органи. За тяхното добро изследване ни помага модерният инжектор, който вкарва контрастно вещество през вената в организма, органите изпъкват и така по-лесно се поставя диагнозата.
- Какво представляват двата рентгенови апарата?
- С тях извършваме рентгенографии на всички центражи, които съществуват в образната диагностика. Преглеждаме и стомах с бариева каша, която също показва контрастно раните във вътрешните органи. Ехографът е малко остарял, но очакваме нов мощен, съвременен апарат, който да прави много по-добри изследвания. С една дума, диагностиката в „Скен диагностик“ е комплексна и ако едно изследване не може да се направи с един апарат, се прави с друг, което улеснява работата ни. На скенерите на ден минават над 100 пациенти и се налага изследванията да се дават на другия ден, което ги дразни. Затова апелирам към тях да проявяват разбиране, защото за поставяне на една диагностика се налага да огледаме между 600 и 2000 образа, което изисква време, за да бъдем точни, а бързата работа е срам за майстора.
- Колко човека работят в „Скен диагностик“?
- Трима лекари рентгенолози, осем лаборанти и една медицинска сестра на регистратурата. Целият екип се стреми да изучава нови технологии в областта на образната диагностика чрез посещаване на симпозиуми, курсове и медицински конгреси. В интерес на истината обаче имаме нужда от минимум още един лекар рантгенолог и от лаборант, защото травматичността се засилва, пациентите се увеличават, а хората ни не стигат, защото ние работим както със здравна каса, така и със свободен прием, но за три региона около Русе. Правим график на изследванията, но въпреки това винаги се намират няколко човека на ден, които без да са записани, искат да бъдат прегледани.