Собствениците на имота на ул. „Александровска“ 39, чийто балкон преди по-малко от месец се срути, монтираха обезопасителна конструкция. Сега магазинът в партера вече ще може да отвори врати, а гражданите ще минават оттам без страх.
Около 3000 лева ни струва проектирането и изграждането на съоръжението, каза един от съсобствениците Юлиян Беев. Той съобщи още, че с арх.Венцислав Илиев и с инж.Пламен Пенев са се договорили да направят проект за възстановяване на балкона. След колко време ще се случи това, няма как да се каже, защото преди това проектът трябва да се съгласува с Института по паметници на културата. Цената също има значение.