Ръстът на активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, ускорява темпото си за поредно тримесечие, което говори за подобрени инвестиционни условия и вероятно за нарастващо търсене от страна на клиентите. Към края на юни активите се увеличават с 38,9% (869,7 млн. лева ) в сравнение с година по-рано и достигат 3,105 млрд. лева, показват данните на Българската народна банка (БНБ). 
С намаляващите лихви по депозити, които в най-големите банки вече достигат символичните 0,05% годишно, гражданите нормално се ориентират към вложения, които могат да им донесат по-висока доходност, дори за сметка на по-висок риск. Показателна е ориентацията към вложения в акции.
Към края на второто тримесечие на 2017 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават за една година с 51,6% до 463 млн. лева, а при балансираните фондове годишният ръст е 27,3% и те достигат 225,6 млн. лева.
В края на юни средствата, управлявани от фондовете, които инвестират в облигации, се увеличават със 27% (101,3 млн. лева) до 477,1 млн. лева на годишна база. При очаквания за скорошно повишение на основните лихви от централните банки, тези инвестиции обаче могат да се окажат губещи. Инструментите с фиксиран лихвен купон като облигациите ще трябва да понижат цената си, за да настигнат по доходност новоемитираните с по-висока лихва.