Допълнителен прием обявяват в Националното училище по изкуствата „Проф.Веселин Стоянов“. Документи се подават в училището от 28 август до 1 септември, а изпитите ще се проведат на 7 и 8 септември по график.
На приемни изпити ще се явят кандидатите за първи клас - по класически танц и изобразително изкуство, за пети клас - по български танци, за осми клас - по музикални инструменти, български танци и актьорско майсторство. 
На приравнителни изпити могат да се явят тези, които искат да учат в НУИ в трети клас - по народно пеене, в четвърти клас - по музикални иструменти и класически танц, в шести клас - духови инструменти и народнпо пеене.
Желаещите да учат в Училището по изкуствата от 7 клас трябва да покажат владеене на музикални инструменти или народно пеене, а за 9 клас - български танци и изящни изкуства.