Две презентации направи вчера директорът на Историческия музей проф.Николай Ненов в Централната академия за обучение на администрация към Министерството на културата в Пекин. Русенецът представи 9-те обекта под закрилата на ЮНЕСКО в България и подробно се спря на Ивановските скални църкви. В презентациите си той посочи връзките на скалните църкви с търновския царски двор, с култовете към местни светци и герои, особеностите на местната храна, както и изявите на „живите човешки съкровища“ от региона. Специално място бе отделено на туризма и фестивалите в Русе.
Проф.Ненов участва в обучителен курс за консервация и експлоатация на обекти на Световното културно наследство - 2017.