Общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Русе през второто тримесечие на 2017 г. достига 94.2 хил., нараствайки с 2200 души спрямо края на 2016 година, показват данните на националната статистика. Работещите мъже са 50,7 хиляди, а жените - 43.7 хиляди. 
Интересно е, че за същия период от началото на годината статистиката не отчита увеличение в броя на работещите по трудов договор. За заети обаче статистиката брои още самоосигуряващите се лица, самонаетите, работещите работодатели и др., които извършват работа поне по един час на ден, за което получават възнаграждение. А с началото на лятото през юни броят на ученици, студенти и др., които се хващат на сезонна работа за по няколко часа на ден, нормално расте. Като заети се отчитат и хора, които отсъстват поради отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, стачка, трудов спор или други причини, които могат да се окажат временни.
 Друга част от разликата се дължи на различната методика - наетите се броят по месторабота, а заетите - по местоживеене. Така че числата може би показват увеличен брой работещи от Русенско, които се трудят в други области или дори в съседна Румъния.
Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2017 г. е 48.6% и е доста под средната за страната, която е 52.2%. Показателят обаче отчита ръст  както спрямо 2016 г., така и спрямо предходното тримесечие. 
По коефициент на заетост област Русе се нарежда на 15-о място в страната. В национален мащаб коефициентът варира между 61.8% за София (столица) и 39.5% за област Видин.
През второто тримесечие на 2017 г. заетите лица на възраст 15-64 навършени години в област Русе са 91.9 хил., като 49.1 хил. са мъже, а 42.8 хил. - жени. Данните на статистиката показват, че 2500 работещи са над 64 г., тоест в пенсионна възраст. Тревожен факт за бизнеса, тъй като излизането им от работната сила ще влоши и без това нелекото положение на трудовия пазар.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15-64 навършени години е 63.9% и в сравнение с първото тримесечие се увеличава с 1.3 процентни пункта.