Бул. „Трети март“ ще бъде реконструиран и модернизиран, а Сарайският мост ще бъде укрепен. Предвижда се булеварът, който е с дължина 2200 м, да бъде с четири ленти - по две в посока, два тротоара с настилка от плочки. Ще се направи и велосипедно трасе. Предвидено е да се изследват и реконструират съществуващите кръстовища по булеварда. Местата на спирките на градския транспорт ще бъдат запазени.  При ремонта на Сарайския мост ще се обхване и територията на 50 м преди и след него. Габаритът и напречният профил ще се запазят - в района на моста ширината е 14 м, която включва две платна и два тротоара. Извън съоръжението пътното платно ще се запази 9 м, а тротоарите - от 2,55 м до 1,75 м.  
И булевардът, и мостът са основна входно-изходна точка на града към главните пътища Русе-Велико Търново/София, част от коридор 9, и се използват интензивно. Предстоящата рехабилитация ще възстанови носимоспособността, устойчивостта и трайността на пътя и ще подобри транспортните връзки на централната градска част със западната промишлена зона, а оттам и с част от главните пътища.
През 2004 година поради опасност от изпадане на подвижните лагери под Сарайския мост е изградено стоманено подпорно скеле на бетонови фундаменти. По-късно е извършено и аварийно укрепване на западния устой и греди на съоръжението. След предстоящия ремонт подпирането на централния отвор ще бъде премахнато, за да може да се използва пътят под моста.
Община Русе обяви обществена поръчка за изготвяне на идеен инвестиционен проект, като той трябва да се разработи така, че да позволи поетапно изпълнение на обекта. Примерните участъци може да са три: бул. „Трети март“ - от кръстовището с ул.“Капитан Райчо Николов“ до връзката с пътя Русе-Търново; от пътен възел „Сарая“ до кръстовището с ул.“Капитан Райчо Николов“ срещу пожарната и третият е мостът и самият пътен възел.
Стойността на обществената поръчка е 138 000 лева, като дейностите са по трансграничната програма между България и Румъния. Оферти по нея ще се приемат до 28 август, а на следващия ден специална комисия ще ги разгледа.