Нека още в началото кажем ясно, че няма преки доказателства за т.нар. русенска връзка в портативната печатница на Левски. Но пък има достатъчно косвени, а историята е пъзел - картини и събития се реконструират...