Магистри по мениджмънт на храните и храненето ще подготвя от тази учебна година русенският филиал на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, съобщи вчера неговият помощник-ректор и административен директор Веселин Митев. Специалността е с мултидисциплинарен характер и в нея студентите ще изучават управленски подходи при храненето, храните и нутриентният им състав, контрол на качеството и връзката между качеството на храните, храненето, здравето и болестите.
Обучението по новата програма е в задочна форма и с продължителност 3 семестъра. Магистърската програма ще се води от екип от преподаватели от Факултета по икономика и управление и Департамента по агробизнес и общообразователни науки при висшето училище.