Облачните услуги може да стават все по-популярни по света, но не и у нас. Данни на Евростат за 2016 г. сочат, че родните фирми правят най-малко вложения в облака в сравнение с конкурентите си от евросъюза.
През 2016 г. практически всички фирми в ЕС (97%) имат достъп до интернет. Сред тях 22% заплащат за облачни компютърни услуги. Това е леко повишение в сравнение с 2014 г. (19%). По този показател България е последна със 7%. На първо място по заплащане за облачни услуги е била Финландия (57%), следвана от  Швеция (49%) и Дания (49%).
Същевременно една трета (32%) от гражданите на ЕС, които са заявили в анкета през 2016 г., че са ползвали интернет в последните три месеца, казват, че са ползвали облачни услуги. Сред страните членки делът на потребителите на облачни услуги варира от малко над една пета в Полша (21%) до почти половината интернет потребители в Швеция (48%). С 24% България е сред страните по-назад в класацията. Същия резултат имат и Германия, Франция и Латвия.
Едно от основните предимства на облачните услуги е възможността да се осигури оптимално натоварване на използваните от сървъри и дискови масиви ресурси. Докато понастоящем повечето компании натоварват на около 20% ползваните от тях ресурси, с облачните услуги могат да увеличат тази стойност до 90%, като използват толкова ресурси колкото са им необходими към момента. Облачните технологии съкращават сроковете за осигуряване на ИТ ресурси от няколко седмици до минути и (не на последно място) могат да превърнат фиксираните капиталови разходи в променливи оперативни разходи.