Второ поред негативно по отношение на финансовия резултат тримесечие регистрира „Параходство БРП“. След като за периода януари-март речният ни превозвач отчете 744 хиляди лева загуба, към края на юни е на минус вече дo 877 хил. лева. 
Намалението на приходите през първото тримесечие е с 550 хил. лева до 6,75 млн. лева. Превозвачът посочва за причина образувалият се ледоход и в последствие пълното замръзване на река Дунав в началото на годината. Продължилите дълго време критично ниски температури са довели до преустановяване на корабоплаването за период от повече от два месеца, се посочва в доклада на мениджмънта. Според числата в отчета, приходите от превози за второто тримесечие остават в рамките на миналогодишните. 
Освен спадът на приходите заради спрялото корабоплаване, за значителната счетоводна загуба принос има и продажбите на два кораба през първото полугодие. През януари БРП се раздели с моторен кораб „Мадара“, а през май пласира ветерана „Васил Левски“. Както става ясно от данните в отчета, балансовата им стойност надвишава значително продажната цена. Счетоводно този факт се отчита като загуба, макар и оставаща само на хартия. Действително получените пари от продажба на дълготрайни активи през първото шестмесечие са 206 хил. лева.
За периода януари-юни БРП отчита получени дивиденти от участие в други фирми в размер на 335 хил. лева - над два пъти по-малко отколкото в предишни години. Единствените приходи по това перо в последните параходството отчита от варненското „Ви Ти Си“ АД, където притежава 41%. През 2016 г. БРП получи дивиденти в размер на 861 хил. лв., а през 2015 г. - 738 хил. лв.