България се нарежда на 15-а позиция по новосъздадени работни места вследствие на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) през миналата година в класация на „Ърнст и Янг“ за атрактивността на Европа за инвеститорите. Одиторската компания изчислява, че новите работни места у нас вследствие на ПЧИ през 2016 г. са 3959, или с 10% повече спрямо 2015 г. 
Интересно е, че според националната статистика за същия период чуждестранните инвестиции у нас са намалели с 60 на сто. В това отношение България трябва да е изключение от общата тенденция, понеже данните на „Ърнст и Янг“ показват, че през миналата година в Европа е постигнат рекорд и при чуждестранните вложения, и при откриването на нови работни места. Броят на проектите от преки чуждестранни инвестиции е 5 845 - с 15% повече в сравнение с 2015 г.
Чуждестранните инвестиции и еврофондовете често се сочат у нас като основен фактор за икономическия растеж, но това не е точно така. Макар спадът на ПЧИ да е негативен сигнал, показващ влошаване на бизнес средата в България, много по-голямо значение за икономиката имат вътрешните инвестиции, направени от родния ни бизнес. През 2016 г. например преките инвестиции от чужбина са за около 1,3 млрд. лева, а българските компании са похарчили за придобиване на материални активи и средства за производство над 17 млрд. лева.