Броят на имотните сделки в Русенска област през второто тримесечие остава на нивото на миналата година, но се забелязва значителен ръст на договорните ипотеки и арендните договори. Това показват данните в Имотния регистър на Агенцията по вписванията.
За периода 1 април - 30 юни са регистрирани общо 1456 сделки с недвижими имоти, при 1438 за същия период на миналата година. Данните не разграничават сделките от рефинансиранията, както и сделките с различните видове имоти - жилища, земи, аренди и наеми. Със сигурност обаче може да се каже, че повечето сделки се сключват без помощта на кредит и заем се използва при едва 1/3 от покупко-продажбите. 
Данните на Агенцията по вписванията показват значително увеличение на договорните ипотеки. Техният брой през април-юни нараства до 395, което е с близо 50 на сто повече от миналогодишните 265 за същия период. Изглежда, че значителното намаление на лихвите по кредитите най-после дава ефект, и покупките на имоти със заемни средства се увеличават, макар все още да съставляват сравнително малък процент. 
Със 70 на сто се увеличават и регистрираните през второто тримесечие в агенцията арендни договори. Броят им нараства до 171.
За цялата 2016 г. бяха регистрирани 5857 сделки с имоти. В последните години в Русенско се сключват 1200-1700 сделки всяко тримесечие и засега не се забелязва някакви признаци за забележим ръст.