Две спортни площадки иска от Министерството на младежта и спорта общинската администрация в Ценово. Ако идеята срещне одобрение, те ще бъдат на територията на закритите училища в селата Белцов и Кривина. Така запустелите школски дворове ще се превърнат в привлекателни места за спорт и забавления.
Инвестиционните проекти предвиждат игрищата да са с изкуствена трева и осветление нощем, което ще се захранва от соларни панели. Общата стойност на двете площадки е 660 000 лева. Идеята бе единодушно подкрепена на последното заседание на общинския съвет в Ценово.