Ученици от различни русенски училища се включиха вчера в математическото състезание, наречено със звучното име „Австралийско кенгуру“. То се проведе в Математическата гиманзия, като участниците бяха разпределени в пет групи в зависимост от възрастта си. Всяка от групите обединяваше по два класа - от 3 и 4 в първа група до 11 и 12 в пета. Всички трябваше да се справят с 30 въпроса, като децата от трети до шести клас разполагаха с 1 час, а по-големите - с час и четвърт. След края на състезанието бланките с попълнените отговори се изпращат за проверка в Австралия.