С ръкопляскания общинските съветници подкрепиха декларацията срещу насилието над медици, която д-р Теодора Константинова прочете в началото на вчерашната сесия. Изразяваме безрезервната си подкрепа към д-р Албена Гагова и всички, работещи в системата на здравеопазването, жертви на безочливо поведение, агресия и посегателство върху личността. Случаите на безпрецедентно насилие, а също и оклеветяване на представителите на медицинското съсловие буди недоумение и разочарование от възприятията на обществото, се посочва в декларацията. 
В нея се изтъква още, че подобни случаи на словесна или физическа саморазправа заслужават най-сурово наказание. Подчертава се, че са нужни допълнителни законодателни мерки и стриктното им прилагане с тежки санкции за всеки, позволил си да засегне достойнството, честта, авторитета или да има физическа саморазправа с работещите в здравеопазването. 
Декларацията завършва с апел към всички хора да оценяват труда на медицинското съсловие и да уважават професионализма и ежедневните грижи, които се полагат в интерес на здравето и живота на пациентите. 
Д-р Константинова отбеляза също, че би било редно в началото на учебната година да се гласува декларация, която да обхване и работещите в образованието, в социалната и други сфери, които са подложени на несправедливо отношение.