„Русенска строителна борса“ ще отговаря за строителния надзор и инвеститорски контрол при благоустрояването на терена около блок „Янтра 1“ в квартал „Възраждане“ и за изграждането на трансформатор по крайбрежната ивица. Това става ясно от решението за класирането на участниците в обществената поръчка на стойност 5799 лева. Фирмата всъщност беше единственият кандидат, който подаде документи за участие. 
Районът, който ще придобие нов облик, е пространство между улиците „Неофит Рилски“, „Митрополит Григорий“, „Марин Дринов“ и „Студентска“ в квартал „Възраждане“. Там паркоместата са недостатъчно и живеещите в съседните блокове спират колите си върху трошенокаменна настилка. Затова е предвидено изграждането на места за паркиране на леки автомобили, обслужващи алеи и ново озеленяване. 
На тротоарите ще бъдат поставени нови плочки, кварталът ще бъде озеленен, а съществуващите дървета ще бъдат запазени.
За благоустрояването на района са заделени близо 280 000 лева, а фирмата изпълнител „Пътинженеринг“ ще има 50 календарни дни за изпълнение на строителните дейности.