Построеният през 1973 година блок „Охрид“ на улица „Доростол“ и 8-етажният „Кирил и Методий“ на „Студентска“ са поредните жилищни сгради в Русе, които ще придобият изцяло нов облик. Това става ясно от инвестиционните предложения за изпълнение на строително-монтажни дейности по Националната програма за саниране. 
Предвидена е подмяна на дограма, полагане на външна топлоизолационна система по стени и покрив. Наред с това ще се подменят хидроизолацията и съшествуващите парапети. В жилищните кооперации ще бъде въведено енергоспестяващо осветление в общите части и ще се направи нова мълниезащитна инсталация. Ще се изпълнят и съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с въвеждането на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата.
Писмени становища и мнения по предложението се приемат в РИОСВ-Русе и в общинския отдел „Екология“.