Кметът на Бяла Димитър Славов лично ще упражнява контрол по изпълнението на издадената от него във вторник заповед за определяне на работното време на питейни заведения, магазини, изгрални зали и други обекти на територията на общината. Кметът затяга режима на нощния живот в градчето, като идеята е да се засили сигурността на гражданите, особено след инцидента, който доведе до смъртта на 18-годишния Алекс Ангелов. 
Заповедта ограничава работното време на заведенията до 22 часа през зимния период и до 23 часа през лятото. В почивни и празнични дни през летния период заведенията могат да бъдат отворени до полунощ. Ограничението не важи за търговските обекти, които работят с ненормирано работно време. 
В края на юни кметът на Бяла възложи на началника на районното управление на МВР в градчето да се засили контролът в заведенията за развлечения по отношение на работното време, продажбата на алкохол, цигари и наркотици на малолетни и непълнолетни лица. Съставените актове за нарушение трябва да се изпращат до Славов в седем дневен срок, като отново лично той ще контролира изпълнението на заповедта.