24 120 лева трябва да върне кредитно-спестовната кооперация „Русенска популярна каса“ на кооператор, след като беше осъдена от Районния съд.
Според правилника членовете на касата могат да внасят допълнителни вноски и при поискване да си ги получават обратно, и то с лихва върху тях. Това било и заниманието на Взаимоспомагателната каса - предоставяла заеми на член-кооператорите си за сметка на направените от тях допълнителни вноски, както и от нейни средства. За самите вноски пък се сключвали договори. 
Между 7 август 2015 г. и 8 юни 2016 г. Д.Г. сключил няколко договора за допълнителни вноски, по които внесъл общо 26 800 лева. През юли 2016 г. човекът имал финансови затруднения и спрял да плаща. По това време се провело и Общо събрание на член-кооператорите, които решили да се разпродадат активите на кооперацията. Правилникът й давал възможност всеки да си поиска внесените суми, които задължително трябвало да му бъдат върнати. Д.Г. подал молба, но единствените пари, които видял, били 2680 лева, като от останалите 24 120 лева не получил и стотинка. 
Затова той завел дело в Районния съд с искане да му бъде върната сумата, законната лихва върху нея, както и да му се възстановят разноските, които направил по делото. 
От Русенската популярна каса възразили, че щом всички останали членове чакат разпродажбата на активите, за да си вземат парите, това трябва да прави и Д.Г., с което обаче съдът изобщо не се съгласил. Той сметнал, че човекът е напълно в правото си да му бъдат върнати 24 120 лева, щом правилникът на организацията му дава тази възможност. Магистратите още сметнали, че на Д.Г. трябва да бъдат платени и поисканите от него лихви, както и да му се възстановят 1969 лева, които похарчил за водене на делото.