В община Русе се извършват 137 административни услуги, от които няколко се предлагат и електронно. Сред тях са записването в детските ясли и градини, справката и заплащането на местни данъци и такси и други задължения. В момента се чака да бъдат отворени схеми по оперативните програми за въвеждане на други електронни услуги и веднага ще кандидатстваме. Това каза за „Утро“ секретарят на община Русе Димитър Генков.  
От началото на годината до момента са извършени близо 17 хиляди административни услуги, от които 7317 са свързани с гражданско състояние, 5773 - с устройство на територията, 1320 - с общинска собственост, 818 - с транспорт и други. Най-често използваните са издаване на удостоверения за наследници - 3403 бр., заявяване или промяна на настоящ адрес - 3251, и на постоянен адрес - 1833. 
Много рядко получаваме сигнали от граждани за бавни услуги на общината, а ако има такива, по тях веднага се прави проверка. Стремим се да предоставяме бързо и качествено обслужване, отбеляза още Генков. 
Той припомни, че за да не се затрудняват излишно гражданите да представят документи, които самата община издава, те се осигуряват по служебен път. Такива са например удостоверение за липса на задължения, удостоверение за семейно положение, справка за постоянен и настоящ адрес и др.
Наред с това редица документи, сред които удостоверения за раждане и брак, удостоверения за наследници, могат да се изискват от друга община, за да се спестят време и средства на гражданите. За целта те трябва да пуснат искане до кмета, което ще бъде препратено до съответната община и по служебен път ще се изиска необходимият документ. Това важи за документи за събития, настъпили преди 1 януари 2000 година. За събития след тази дата документи могат да се издават от всяка точка на страната предвид действащия Национален регистър, обясни секретарят на общината.
Що се отнася до сроковете за изпълнение на услугите, те са два дни, като се заплаща по 3 лева. За бърза услуга се чака един ден, а цената е 6 лева. По-различни са сроковете и таксите за изпълнение на услуги по устройство на територията, като те са разписани в съответната общинска наредба и се определят на обект, имот, квадратен метър или на линеен метър, каза Генков. Една от най-дълго изпълняваните услуги е одобряването и съгласуването на инвестиционен проект, като тя се предоставя до 14 дни.