Благодарствено писмо, подписано от директора на асоциация „Прозрачност без граници“ Калин Славов, получи областният управител Галин Григоров. В него се отбелязва доброто домакинство на информационната среща на областните съвети за прозрачност и гражданско наблюдение и за противодействие на корупцията, която се проведе на 4 юли. Представеното и активно обсъдено изследване в рамките на инициативата „Индекс на Местната система за почтеност“ ще подпомогне устойчивостта на постигнатите резултати на община Русе в извършената годишна класация, се посочва в писмото. 
Ръководството на областна администрация също оценява високо инициативата и вярва, че представянето на индекса за почтеност ще допринесе за по-голяма прозрачност и почтеност в работата на публичните институции и организации.