Председателят на общинския съвет в Две могили Айдън Карамехмедов е пропуснал да декларира имуществото на половинката си, показват заключенията на Сметната палата след извършените проверки за несъответствие на декларациите на висшите чиновници. В подадената от Карамехмедов встъпителна деклрация през 2016 година той не е посочил, че съпругата му притежава две къщи в Батишница и Бъзовец и три ниви. 
Оказа се обаче, че още миналия месец след уведомително писмо от Сметната палата Карамехмедов е подал нова актуализирана декларация. 
Преди това бях подал декларация за себе си, но не съм знаел, че трябва да пиша и данните за имотите, които съпругата ми притежава. Никой не ме беше предупредил. Явно все още информацията не е актуализирана, коментира Карамехмедов, който всъщност е първи в „черния списък“, тъй като имената са по азбучен ред. Той допълни също, че няма нищо фрапиращо, тъй като става въпрос за две къщи и ниви с площ 12 дка. 
31 са общо висшите чиновници, които са забравили да декларират имуществото на половинките си, като Сметната палата е проверила общо 113 встъпителни и 127 финални декларации.